Båtplass

Vi tilbyr våre medlmmer rimelige og gode båtplasser, vinteropplag, strøm og vann.

Fyll i søknadsskjema her.