Endring av medlemsinformasjon

Dersom du skulle flytte, bytte e-postadresse, telefonnummer etc., må dette skjemaet sendes inn. Dette for at styret skal kunne oppdatere medlemsregistrene.

  Medlemsnummer (obligatorisk)

  Fornavn (obligatorisk)

  Etternavn (obligatorisk)

  Adresse (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Sted (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Båttype (obligatorisk)

  Kommentarer