Generelt

  • Arbeid i havnen kan foregå mellom kl. 07:00 til kl. 22:00 Man- til Fredag
  • Mellom kl. 08:00 til kl. 19:00 på lørdager
  • Søndager skal det ikke brukes støyende maskiner
  • På bevegelige helligdager skal det ikke benyttes støyende maskiner
  • Alle medlemmer skal bidra på beste måte slik at vi har et godt forhold til våre naboer.
  • Alle henvendelser mellom ikke-medlemmer og båtforeningen skal foregå skriftlig / telefon til foreningens leder
  • Pålegg fra havnesjef vedrørende opplag av båter skal følges (Kan gjelde blafrende presenninger, tau som slår mot masten, underlag til båten etc.)
  • Medlemmer eller andre som ikke deltar under opptak/sjøsetting, d.v.s. ikke bærer gul markeringsvest, skal oppholde seg ved klubbhuset. Dette p.g.a. sikkerheten. Det vil være lettere for truckfører å ha oversikt