Opptak av båter om høsten

 • Båteier møter opp i havnen på opptaksdatoer annonsert på vår hjemmeside
 • Per-Øystein Jørgensen er ansvarlig for organisering av båter som skal i opplag på land
 • Truckfører/hjelpemann bestemmer rekkefølge av båter ved opptak. Dette fordi vi ønsker å pakke havnen på beste måte
 • Spesielle ønsker meddeles Per Øystein Jørgensen, Mobil: 95022722,
  e-post: nbf.vinteropplag@gmail.com
 • Om båten skal vaskes / høytrykkspyles gjøres det når båten er satt på opplagsplassen
 • Avfall fra rengjøringen skal fjernes etter vask.
 • Det skal ikke plasseres båter eller annet utstyr innenfor oppmerket område ved
  Fredrikstad Kommune sin pumpestasjon
 • Båter som står langs gjerde til Unger Fabrikker og ut på Unger bryggen, SKAL fjerne eventuelle gassbeholdere fra båten
 • Båter ellers i opplag skal sørge for at all gass er frakoblet i båten
 • Båter skal ikke plasseres slik at de kan utgjøre en fare for de som ferdes på Glommastien.
 • Opptak skal avsluttes innen kl. 22:00
 • Personell som deltar i opptak skal bære gule markeringsvester
 • Eier av båt det jobbes med, skal også bære gul markeringsvest