Opptak / Utsett

Planlagte opptaksdatoer følger under.
Nytt av året er at utsettingsdato i 2024 følger opptaksdato i 2023.

Opptak 19.09.23
Utsetting så fort båt er tilgjengelig 2024, men senest 28.5.24

Opptak 3. og 4.okt
Utsetting 15.5.24 og 7.5.24 eller så fort båt er tilgjengelig.

Opptak 17.-18.10.23
Utsetting 24.4.24 og 23.4.24 eller så fort båt er tilgjengelig.

Opptak 31.10.23
Utsetting 9.4.24

Opptak 1.november og senere i privat regi:
Utsetting 19.3.24 og 20.3.24

Opptak i privat regi i 2023, tilsier utsetting i 2024 i motsatt rekkefølge av når man er tatt opp i 2023. Vi fører lister over når båt blir tatt opp.

Planlegges det vinterarbeid/vårarbeid som ikke passer med planlagt utsett skal båteier selv ta høyde for dette og ta båten «tidlig»opp.

Det vil i utgangspunktet ikke bli flyttet på båter på land våren 2024, hvor årsaken er at båteier ikke har klargjort båt for utsetting til planlagt tid eller står i veien for andre som har samme oppsatt utsettingsdato.

Det opprettes arrangement på facebook hvor man melder seg på de ulike opptaksdatoer.

Les mer om Opptak av båter om høsten, Sjøsetting av båter om våren og Generelt.