Oppussing av båter

  • Under oppussing av båter skal avfall straks tas hånd om slik at ingenting vil blåse rundt i havnen
  • Rester av bunnstoff og andre kjemikalier skal IKKE kastes i våre søppeldunker eller hensettes ved inngjerdet spilloljetank
  • Det skal brukes en presenning eller lignende under båten under oppussing slik at bunnstoff og annet avfall blir samlet opp og ikke blir liggende igjen på bakken. Dette avfallet skal IKKE kastes i våre søppeldunker eller henlegges andre steder på foreningens områder. Avfallet må leveres som spesialavfall hos FREVAR på Øra
  • Se tider i Generelt