Sjøsetting av båter om våren

  • Båteier møter opp i havnen på utsettdatoer, se Utsett her
  • Det er truckfører/hjelpemann som bestemmer rekkefølgen på båter som skal sjøsettes
  • Etter sjøsetting av båt, skal eier innen 2-dager ha fjernet opplagsutstyr og ryddet sin plass
  • Båteier som ønsker å sjøsette utenfor oppsatte datoer, må ta kontakt direkte med en av truckførene for avtale
  • Sjøsetting skal avsluttes innen kl. 22:00
  • Personell som deltar i sjøsetting skal bære gule markeringsvester
  • Eier av båt det jobbes med, skal også bære gul markeringsvest