Styret

Leder

Erik Dahlgren
Mobil: 905 50 355
Epost: leder@nabbetorpbf.no

Nestleder

Alexander Skovly
Mobil: 922 44 487
Epost: nestleder@nabbetorpbf.no

Havnesjef

Rolf Vik
Mobil: 921 35 114
Epost: havnesjef@nabbetorpbf.no

Kasserer

Rino Grude
Mobil: 950 22 777
Epost: kasserer@nabbetorpbf.no

Sekretær

Ivar Prestbakken
Mobil: 905 33 117
Epost: sekretar@nabbetorpbf.no

Vara 1

Bjørn Jørgensen
Mobil: 970 18 285
Epost: vara1@nabbetorpbf.no

Vara 2

Anders Bellmann
Mobil: 981 55 040
Epost: vara2@nabbetorpbf.no

Vara 3

Einar Johannessen
Mobil: 416 64 587
Epost: vara3@nabbetorpbf.no